1.Projekt Arduino – Liaheň na kuriatka

1.Projekt Arduino – Liaheň na kuriatka
Follow me

Marv Marvelous

http://www.grafovision.sk
Follow me

Projekt: Liaheň na kuriatka/kačičky/bažanty/husy

Náročnosť: Začiatočník (Základné znalosti arduino, základné znalosti elektroniky)

Časová náročnosť: 300 minút

Cena celého projektu:  od 15 Eur do 35 Eur (Maximum

Potrebný materiál na liaheň – konštrukcia

 • Polystirén 
 • krabica
 • alobal
 • žiarovky a objimka keramická(našiel som si železnú)
 • lepidlo na polystirén, prípadne duvilax lepidlo na drevo alebo silikón.
 • vanička plytká na vodu
 • pletivo s malými očkami

Po technickej stránke

 • Tlačítko start/stop
 • Relé 1 kus
 • ventilátor na cirkuláciu vzduchu a vyrovnanie teploty
 • Teplomer DS18D20
 • Vlhkomer DHT11 / DHT22
 • Display MAX 7219 alebo HD4778
 • Arduino – mozog celej automatickej liahne

Keďže máme kohúta a pár sliepok,”nosníc” (a tých je málo a kohút stíha oplodňovať o sto päťsto) rozhodol som sa, že si spravím liaheň. Bude viac kuriatok a možno aj nejaká sliepka na zjedenie sem tam. Prirodná kuracinka na grile bez antibiotík nie je ma zahodenie, alebo aj ten slepačí vývar na nedeľný stôl nám nahrnie sliny do úst.

Tak som sa pustil do Prvého projektu. Spísal som si, čo je potrebné dodržať pri liahnutí a všekto nevyhnutné na to, aby boli malé kuriatka :)

Jednoduchý opis projektu sme si popísali a zaradíme projekt 1. Liaheň na kuriatka (Elektronicky termostat a vlhkomer)

Do kategórie: Jednoduchá a rýchla  (4hod. montáž konštrukcie a 4hod. elektronická a programovacia čásť.

Jednoducho lahko a rýchlo je možné tento projekt zhotoviť. Princíp si vysvetlíme Tu som si “načrtol” schému.

Teplotu  a vlhkosť si budeme merať a zobrazovať na dispeji. Ostatné ignorujeme.

Schéma arduino

Projekt Arduino liahen schema

Projekt Arduino liaheň schéma

Konštrukcia liahne

Najlepšie je zostrojiť si spodnú časť z polystirénu a na nej 4 strany vysoke cca 25-30cm tak, aby sa dali dobre spojiť. Pre fixáciu polystirenov použijeme klnce ktoré ho hrany si takto zaistíme a medzi plochy nanesieme lepidlo. Necháme pevne zatvrdnúť a obalíme alobalom vnútro pre lepšie držanie tepla.

Vrchný kryt osadíme tak aby na nom bola žiarovka

Ale to už je elektrická čásť liahne

Žiarovka, bezpečne odizolovaná, pretože obsahuje časti nebezpečné pre úraz elektrickým prúdom. Zabezpečíme maximálnú bezpečnosť, neručíme za prípadné úrazy. Ja som si spravil hlinikovú platničku nalepený na kryt a na nom žiarovka s držiakom žiarovky pripevnená na pevno. Kábliky pre 230V sú rezom v  polystiréne zalepené. Vystupujú na vonkajšej strane krytu liahne. kde je zakomponované relé a spínacia čásť (COM – NO0) je  a oddelené od živých častí. Následne bezpečným prúdom zapínam relé a to 12V. Použil som pre spinanie separátny zdroj pre tranzistor pretože spínanie Arduino je čistá smrť arduina.

Meracia čásť je v nútri na úrovni merania čiže vajíčok. Meria spolahlivo DS18B20 a to na desatinky. Vlhkomer DHT11 už taký nie je, no keď mi príde poopravím aj verziu na DHT22 čo je teplomer/vľhkomer v jednej kope.

 

Pokec okolo liahnutia vajec je doležitý a hlavne tieto:

 • Vajce nesmie byť  staršie ako 7  pred vložením do liahne
 • Je potrebné v liahni mať aspoň 2-3 otvory, 1 cm na priemer, pretože vajíčko dýcha aj cez póry 
 • Je potrebné udržať v liahni cca 37,8 °C 
 • cca 3 až 5-krát za deň treba nechať klesnúť teplotu resp. vypnúť všetky žiarovky na 10min. (Simulácia kedy kvočka zliezla a išla si spraviť potrebu, jesť  a piť)
 • Prvý deň sa vajíčka neotáčajú a potom 18 dní v kuse sa otáčajú  3 x za deň a na 21. deň sa liahnu kuriatka.
 • Vajíčka by sa nemali rosiť  – na začiatku cca 60 – 70 RH vlhkosť a neskôr cca 90 RH vlhkosť
 • Vajíčka sa piaty deň presvecujú a ak je vajíčko svetlé, vyberte ho z liahne, je neplodné. Ak je v ňom tmavá škvrna s cievkami v tvare pavúka vidíte bijúce srdce nového zárodku.
 • Vo vajíčku na deviaty deň bude zretelne vidiet zárodok, ak sa  však zmenil na okrúhly prstenec, tak odumrel.

 

Program by mal fungovať následovne

Zapneme liaheň do zásuvky. Na displeji sa zobrazí teplota1 Teplota 2 a vlhkosť. (interval 2s)

Nalejeme vodu do liahne, zakryjeme veko na liahni a naštartujeme liaheň podržaním tlačítka start. Na displeji sa zobrazuje teplota , ktorá keď dosiahne teplotu 38stupňov, je čas dať vajcia do liahne a prykriť vekom.

Všetko funguje super a teplota sa drží pri vajičkach na 38 stupnov a termostat sa zapína pri 36.  Ukazuje aj vlhkost a aj počet  percent kolko ešte ostáva 100percen. Vajíčka sa otáčajú servom 4 x za den čiže tam spet tam spet. Keď vlhkosť dosiahne viac ako 80RH(vlhkost) ventilátor sa zapne silno a tlačí vlhkosť cez dierky von a prestane sa silno točit ked bude už 70RH

Jedna slabá žiarovka vždy svieti (iba 3 krát cez deň prvých 5 dní ) a dalšíe dni (5 krát cez deň) nesvieti – simulácia zosadnutia z vajiec.

Ostatné sa zapínajú pre reguláciu teploty. Žiarovky sú kryté hlinikovým teplom, aby nesvietili a predávali teplo liahni. Ventilátor sa točí mierne. Je na analogovom pine pre reguláciu otáčok. kludný stav mierná cirkulácia (inak iba vlhkosť vyhnať  a pri chladení).

5 deň chcem aby pípalo zasa kým nestlačím tlačítko start/stom a napísalo _O_O_O_5  pre nás znamená skontroluj vajce ci su plané. Presvecovaním zistíš.

A tak isto 9 deň presvedcovanie zárodkov či sú v poriadku či nie je pavúk tak isto pípanie a napisanie _0_0_0_8 a vypneme krátkym stlačením tlačítka.

Zvyšuje sa vlhkosť medzi 80 – 90 cca 19 deň a vajcia prestavame otáčať. Na 21 deň by sa mali liahnuť kuriatka. Pípa bzučiačik hodinu pred  každú minutu. Oznamuje nazeranie do liahne. S odstupom 10 hodin by sa mali liahnuť.

 

Program a popis:

#include “LedControl.h”
#include <dht11.h> //kniznica vlhkomer
#include <OneWire.h> // kniznica pre Teplotu
#include <DallasTemperature.h> // kniznica pre Teplotu
#define ONE_WIRE_BUS 4 // teplota na pin 4
#define DHT11_PIN 5 // vlhkomer na pin 5
#define PIN_LED_M 12 // rele ventilator na pin 12
#define PIN_LED_C 11 // rele ziarovka na pin 11
union FloatChar {
float f;
char c[sizeof(float)];
};
FloatChar fc;
LedControl lc=LedControl(8,9,10,1);
dht11 DHT;
DeviceAddress insideThermometer = {0x28, 0xFF, 0x7F, 0x5E, 0x53, 0x14, 0x01, 0x91 };
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup() {
lc.shutdown(0,false);
/* Set the brightness to a medium values */
lc.setIntensity(0,2);
/* and clear the display */
lc.clearDisplay(0);
// Serial.begin(9600);
pinMode(PIN_LED_M,OUTPUT);
pinMode(PIN_LED_C,OUTPUT);
digitalWrite(PIN_LED_M, HIGH);
digitalWrite(PIN_LED_C, HIGH); // put your setup code here, to run once:
sensors.begin();
sensors.setResolution(insideThermometer, 10);
}
void loop() {
delay(1000);
// put your main code here, to run repeatedly:
delay(2000);
sensors.requestTemperatures();
printTemperature(insideThermometer);
delay(1000);
printHumidity();
// Serial.print(“\n\r”);
delay(1000);
}
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress) // funkciia vypis teplotu
{
float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
if (tempC == -127.00) {
lc.setChar(0,0,’C’,false);
lc.setChar(0,1,’C’,false);
lc.setChar(0,2,’C’,false);
lc.setChar(0,3,’C’,false);
lc.setChar(0,4,’C’,false);
lc.setChar(0,5,’C’,false);
lc.setChar(0,5,’C’,false);
lc.setChar(0,5,’C’,false);
} else {
// Serial.print(“C: “);
// Serial.print(tempC);
float temp = tempC;
char buf[5]; // Put whatever length you need here
String(temp).toCharArray(buf,5);
if (temp < 37.7){
digitalWrite(PIN_LED_M, HIGH); //zapne ventilator
digitalWrite(PIN_LED_C, HIGH); //zapne hriatie
}
else {
digitalWrite(PIN_LED_M, LOW);//vypne ventilator
digitalWrite(PIN_LED_C, LOW);//vypne hriatie
}
lc.setChar(0,0,’C’,false);
lc.setChar(0,1, buf[4] ,false);
lc.setChar(0,2, buf[3] ,false);
lc.setChar(0,3, buf[2] ,false);
lc.setChar(0,4, buf[1] ,false);
lc.setChar(0,5, buf[0] ,false);
delay(1500);
// lc.setChar(0,0, 1 ,false);
// lc.setChar(0,1, ,false);
// lc.setChar(0,2, ,false);
// lc.setChar(0,3, ,false);
// lc.setChar(0,4, ,false);
// lc.setChar(0,5, ,false);
// lc.setChar(0,6, ,false);
// lc.setChar(0,7, ,false);
}
}
void printHumidity(){
int check;
check = DHT.read(DHT11_PIN);
switch (check)
{
case DHTLIB_OK:
//Serial.print(“”);
break;
case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
//Serial.print(“Chyba\n”);
break;
case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
//Serial.print(“cas vyprsal na odpoved\n”);
break;
default:
//Serial.print(“neznama chyba\n”);
break;
}
//Serial.print(” Vlhkost je “);
//Serial.print(DHT.humidity,1);
float temp1 = DHT.humidity;
char buff[5]; // Put whatever length you need here
String(temp1).toCharArray(buff,5);
lc.setChar(0,0,’H’,false);
lc.setChar(0,1, buff[4] ,false);
lc.setChar(0,2, buff[3] ,false);
lc.setChar(0,3, buff[2] ,false);
lc.setChar(0,4, buff[1] ,false);
lc.setChar(0,5, buff[0] ,false);
delay(1000);
}

Foto konštrukcie liahne

Video

 

Update projektu – 14.5.2016

Update projektu – 15.5.2016 – Liahnú sa kuriatká

Je počuť ako pípa a ma odrozbytý kúsok škrupiny a hlasno píska. 😀

Ako sa zistuje pohlavie mi poradila teta, ktorá to už pár desiatokkrát spravila. Zavesíme špendlík alebo ihlu alebo prstienok na nitku. Necháme ustáliť a potom dáme nad špičku vajíčka a keď ide z ľava do prava je kuria, krúti sa je kohútik alebo naopak, uvidíme zajtra.

DSC_0394

Pozri napríklad:

Projekty:

Marv Marvelous

Zanechať odpoveď